Om Foreningen

Velkommen til Russerstøverforeningen!

russerstoverforeningen-bilde

Den 10. August 2013 ble Russerstøverforeningen stiftet. Dette skjedde under de nordiske jakt og fiskedagene på Elverum.

Formålet med å danne Russerstøverforeningen var:
  • Arbeide for at rasens jaktegenskaper forbedres
  • Stimulere eiere av russisk støver til å delta på jaktprøver og utstillinger for avlens betydning
  • Arbeide for mer tilpassede jaktprøver mot russerstøveren jaktegenskaper
  • Samarbeide tett med rasens avlsråd
  • Drive opplysende virksomhet som fremmer rasen
  • Etablere og opprettholde et tett samrbeid med Norske Harehundklubbers forbund og Svenska støvarklubben
  • Arrangere rasemesterskap hvert år i samerbeid med Norske Harehundklubbers forbund
  • Etablere og opprettholde et tett samarbeid med raseforbund i Russland og Finland

Hjemmesiden er ment som et forum for oss som brenner for jakt med russisk støver. Her vil det også etterhvert finnes informasjon om selve rasen, forskjellige hundeeieres erfaringer og historier, samt informasjon om forskjellige arrangement.

 

Oversikt over styret 2017-2018

Leder: Svein Snopestad (1år)
Nestleder: Ingar Kristiansen (2år)
Kasserer: Håkon Snopestad (1år)

Styremedlem 1: Monica Snopestad (2år)
Styremedlem 2: Kim Jønsson (1år)

Vara 1: Maria Wedin (1år)
Vara 2: Aksel Schervheim (2år)

Valgkomite:

1. medlem: Stig Josefson (1 år)
2. medlem: Lars Damstuen (2år)
3. medlem: Desiree Kristiansen (3år)

Avlsråd:

Kim Jønsson (1år)
Håkon Snopestad (2år)

Russerstøverforeningens org.nr: 912 394 891